Ceník

Cena za instalaci hromosvodu se odvíjí od velikosti domu, použitého materiálu a počtu svodů.

Cena za revizi se určuje dle velikosti objektu (počtu svodů)