Naše služby

O hromosvodech

Hromosvod je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje. Hromosvod dle normy ČSN EN 62305 LPS systém ochrany před bleskem (lightning protection system) je složen ze dvou systémů: vnějšího systému ochrany před bleskem (jímací soustava, soustava svodů, uzemňovací soustava).Vnější LPS je určen k:

a) zachycení úderu blesku do stavby (jímací soustavou),

b) svedení bleskového proudu bezpečně směrem do země(použitím soustavy svodů),

c) rozptýlení bleskového proudu v zemi (použitím uzemňovací soustavy)

a z vnitřního systému ochrany před bleskem který zabraňuje nebezpečným jiskřením uvnitř staveb použitím ekvipotenciálního pospojování….(přepěťové ochranné zařízení). Hromosvod se zřizuje zejména na objektech, kde by mohl výboj blesku:

Vnější hromosvod má tři hlavní části – jímací soustavu, soustavu svodů a uzemnění.

Samotný hromosvod může být buď spojený s konstrukcí budov, nebo izolovaný od chráněné budovy. Více informací o hromosvodech lze vyhledat v normách ČSN EN 62305 ed.2