Naše služby

O hromosvodech

Hromosvod je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje. Hromosvod dle normy ČSN EN 62305 LPS systém ochrany před bleskem (lightning protection system). LPS se skládá z vnějšího systému ochrany před bleskem (jímací soustava, soustava svodů, uzemňovací soustava) a z vnitřního systému ochrany před bleskem (přepěťové ochranné zařízení). Hromosvod se zřizuje zejména na objektech, kde by mohl výboj blesku:

Vnější hromosvod má tři hlavní části – jímací soustavu, soustavu svodů a uzemnění.

Samotný hromosvod může být buď spojený s konstrukcí budov, nebo izolovaný od chráněné budovy.